Úřad práce České republiky - krajská pobočka v PlzniDORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Plzni dne 22.6.2020
Kateřina Kaplanová
Kotkova 915/17
Plzeň 3- Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan/paní Kateřina Kaplanová, nar. 16.11.1991, bytem Kotkova 915/17, Plzeň 3- Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, si může převzít výzvu č. j. 44049/2020/PPA, ze dne 02.06.2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Plzni, kontaktní pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 320 84 Plzeň, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu uvedenou úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Edita Pěnkavová
vedoucí oddělení hmotné nouze


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 22.6.2020Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .