Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/50158/2020/HN
Č. jedn.: 8265/202/JIR
Vyřizuje: Helena Viertlerová, DiS.
Datum: 24. 6. 2020
Kristýna Pániková
Ervěnická 1001
431 11  Jirkov
Datum narození: 29. 1. 1995

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 218, je uložena písemnost č. j. 11425/2020/JIR ze dne 24. 6. 2020 pro fyzickou osobu Kristýna Pániková, nar. dne 29. 1. 1995, Ervěnická 1001, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Helena Viertlerová, DiS.
Vrchní referent/Rada

Vyvěšeno dne: 24. 6. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Helena Viertlerová, DiS.