OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Jirkově dne 23. června 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem oznamuje, že paní Michaela Gáborová, Hornická 1275, Jirkov, 431 11 Jirkov 1, si může převzít písemnost Výzva k ústnímu jednání č. j. 130855/20/CV ze dne 3. června 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, Jirkov, 431 11 Jirkov 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Veronika Hamiová
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 23. června 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .