Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/26516/2020/HN
Č. jedn.: 11127/2020/JIR
Vyřizuje: Kamila Pekárová, DiS.
Datum: 22. 6. 2020
Pavel Eližer
Osvobození 1111
431 11  Jirkov
Datum narození: 16. 1. 1991

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 219, je uložena písemnost č. j. 5760/2020/JIR ze dne 9. 3. 2020 pro fyzickou osobu Pavel Eližer, nar. dne 16. 1. 1991, Osvobození 1111, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Kamila Pekárová, DiS.
Vrchní referent/Rada

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Kamila Pekárová, DiS.