Úřad práce České republiky - krajská pobočka v PlzniDORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Plzni dne 12.5.2020
Cecilie Kroščenová
Malesice 63
318 00 Plzeň 18


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan/paní Cecilie Kroščenová, nar. 14.11.1990, bytem Malesice 63, 318 00 Plzeň 18,, si může převzít rozhodnutí o snížení dávky č. j. 28881/2020/PPA, ze dne 15.4.2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Plzni, kontaktní pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 320 84 Plzeň, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu uvedenou úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Edita Pěnkavová
vedoucí odd. hmotné nouze


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 12.5.2020Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .