OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Otrokovicích dne 20. května 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně oznamuje, že paní Marie Fraňková, nám. 3. května 1820, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2, si může převzít písemnost Vyrozumění účastníka řízení č. j. 127750/20/ZL ze dne 20. května 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 1388, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Zdeňka Gerychová
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 20. května 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .