OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Doručuje se: Lucie Pochopienová

                                                                                                      V Praze dne 14. května 2020   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 5(13) oznamuje, že paní Lucie Pochopienová, Nad Opatovem 2140/2,

Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415, si může převzít písemnost Č.j.: 5890/2020/AAM

ze dne 22.04.2020 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 5 (13), Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

  

 

 

                                                                                                                 Dana Císařová

                                                                                                            ověřovatel dávek HN

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 14.05.2020.

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Sejmuto dne:01.06.2020

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .