Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Hranicích dne 12. května 2020
Michal Moskaľ
Heydukova č.p. 2079
Frýdek
738 01 Frýdek-Místek 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Michal Moskaľ, nar. 17. 11. 1987, bytem Heydukova č.p. 2079, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, si může převzít usnesení č. j. PRB-6072/2020-95, ze dne 1. 4. 2020, na adrese Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Hranice, Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Alena Skřivanová
Oddělení zaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 12. 5. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .