OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Doručuje se: Naděžda Družinina

                                                                                                      V Praze dne: 07. května 2020   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 5(13) oznamuje, že paní Naděžda Družinina, Bělohorská 198/143, 

Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, si může převzít písemnost Č.j.: 6233/2020/AAM

ze dne 27.04.2020 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 5 (13), Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

  

 

 

                                                                                                                 Dana Císařová

                                                                                                            ověřovatel dávek HN

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne: 07.05.2020.

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Sejmuto dne: 25.05.2020

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .