OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Otrokovicích dne 18. 03. 2020   Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Otrokovice oznamuje, že paní Eliška Marčíková, nar. 18. 11. 1958, trvale bytem Otrokovice, nám. 3. května 1340, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení u dávky Příspěvku na živobytí, č.j. 5317/2020/OTR ze dne 11. 03. 2020 na adrese kontaktního pracoviště Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice, kde je uložena. Správnímu orgánu není známo, kde je místo Vašeho skutečného pobytu. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                                                                  Bc. Tereza Pelikánová

                                                                                                                      referent NSD

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

19.3.2020

.