Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/126695/2019/HN
Č. jedn.: 27434/2019/JIR
Vyřizuje: Alena Rychvalská
Datum: 18. 3. 2020
Lenka Rosenbaumová
K.Marxe 1674
431 11  Jirkov
Datum narození: 13. 11. 1985

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 219, je uložena písemnost č. j. 4748/2020/JIR ze dne 27. 2. 2020 pro fyzickou osobu Lenka Rosenbaumová, nar. dne 13. 11. 1985, K.Marxe 1674, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Alena Rychvalská
Odborný referent/Vrchní referent

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Alena Rychvalská