Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu


 

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

. . . . . .

Doručuje se: Lucie Pochopienová

. . . . . . . .

 

 

  Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu kontaktní pracoviště Praha 5 (13), Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58  oznamuje, že písemnost č. j. 2884 /2020/AAM, ze dne 13.02.2020, určená adresátu Lucie Pochopienová, Nad Opatovem 2140/2, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415,  kterou se prokazatelně nedaří doručit na uvedenou adresu, je uložena na adrese Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 Praha 58, tel.: 950178778, kde ji lze převzít v úředních hodinách Po 8.00-17.00, Út 8.00-13.00, St 8.00-17.00, Čt 8.00-13.00, Pá není úřední den.

 

Tato výzva je zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                                                                                                                         Dana Císařová

                                                                                                                                                                    ověřovatel dávek HN

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne 17. 03. 2020                                                                                       

 

 

Podpis:…………….

Sejmuto dne: 02.04.2020