Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Telč dne 12. 3. 2020
Lukáš Hejl
9. května č.p. 120
Telč-Staré Město
588 56 Telč


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Lukáš Hejl, nar. 26. května 1996, bytem Hradecká č.p. 11, Telč-Staré Město, 588 56 Telč, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. JIC-117/2020-83, ze dne 26. února 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Jihlavě, kontaktní pracoviště Telč, Slavatovská č.p. 98, Telč-Štěpnice, 588 56 Telč, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Iveta Bočková
vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 12. 3. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .