OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Pardubicích dne 11. března 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Pardubicích oznamuje, že pan Daniel-Cătălin Hategan, Mladých 185, Polabiny, 530 09 Pardubice 9, si může převzít písemnost Vyrozumění účastníka řízení č. j. 67908/20/PA ze dne 11. března 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Pardubice, Jiráskova 20, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Veronika Bícová
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11. března 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .