OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 12. února 2020   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Miroslav Dužda, Poste Restante, 150 19 Praha 519, si může převzít písemnost Výzva k příspěvku na živobytí č. j. 1160/2019/AAM ze dne 20.01.2020 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 5 (13), Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

  

 

 

                                                                                                                 Dana Císařová

                                                                                                            ověřovatel dávek HN

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne12.02.2020.

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Sejmuto dne: 28.02.2020

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .