OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Plzni dne 10. února 2020


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Plzni oznamuje, že paní Nikola Dunová, Houškova 596/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, si může převzít písemnost Rozhodnutí o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob č. j. 16690/20/PM ze dne 10. února 2020 na adrese Kontaktního pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Vendulka Křenová
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. února 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .