OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 5.února 2020   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že paní Adéla Tesařová, Vratislavská 387/5, 181 00 Praha 8 Bohnice, si může převzít písemnost Výzva, Č.j. 136465/20/AB ze dne 23.1.2020 na adrese kontaktního pracoviště Praha 8, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.uradprace.cz/web/cz/hlavni-mesto-praha

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Markéta Amlerová

vedoucí oddělení            

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 5.2.2020

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne:

Podpis: . . . . . . . . . . . . .