OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 31. ledna 2019   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Ladislav Pešta , Poste restante, 199 00 Praha 99, si může převzít písemnost Rozhodnutí odejmout ode dne 01.10.2019 dávku doplatek na bydlení č. j. 46/2020/AAM ze dne 06.01.2020 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 5 (13), Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

  

 

 

                                                                                                           Dana Císařová

                                                                                                       ověřovatel dávek HN

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 31.1.2020

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Sejmuto dne: 17.02.2020

 

 

Podpis: . . . . . . . . . . . . .