Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Českých Budějovicích
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:ve Strakonicích dne 6. 1. 2020
Kristýna Bártová
Prokopovo náměstí č.p. 1
384 21 Husinec


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Českých Budějovicích (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Kristýna Bártová, nar. 18. července 1992, bytem Prokopovo náměstí č.p. 1, 384 21 Husinec, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. STA-2209/2019-4, ze dne 12. prosince 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Strakonice, Textiláků č.p. 393, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Viktor Hončarenko
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 6. 1. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .