OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Brně dne 27. listopadu 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně oznamuje, že paní Romana Smištíková, nám. Svobody 111/1, Střelice, 664 47 Střelice u Brna, si může převzít písemnost Rozhodnutí o změně způsobu vrácení přeplatku č. j. 327817/19/BO ze dne 27. listopadu 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Brno-venkov, Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 660 35 Brno 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Lenka Nedomová
vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 27. listopadu 2019.


.
Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .