OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem oznamuje, že pan Dušan Horvát, Jindřicha Plachty 166, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem 16, si může převzít písemnost Výzva č. j. 351413/19/UL ze dne 26. listopadu 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Lenka Beranová
vedoucí Oddělení PnP a DOZP


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 26. listopadu 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .