OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Chebu dne 21. listopadu 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Karlových Varech oznamuje, že pan Miroslav Kumaj, Klostermannova 39/5, Slatina, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Výzva č. j. 223096/19/CH ze dne 22. listopadu 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Kristýna Bihari


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21. listopadu 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .