OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Brně dne 14. listopadu 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně oznamuje, že pan Petr Holásek, Blažkova 16/4, Lesná, 638 00 Brno 38, si může převzít písemnost Rozhodnutí o odejmutí dávky č. j. 750896/19/BM ze dne 18. října 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Lenka Bodejčková
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. listopadu 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .