Úřad práce České republiky - krajská pobočka v PlzniDORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Plzni dne 13.11.2019
Zdeněk Ježek
Malesická náves 38/4
Malesice
318 00 Plzeň


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Plzni (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan/paní Zdeněk Ježek, nar. 14.7.1958, bytem Malesická náves 38/4, Malesice, 318 00 Plzeň, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č. j. 8518/2019/STO, ze dne 23.10.2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Plzni, kontaktní pracoviště Stod, Sokolská 566, 333 01 Stod, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu uvedenou úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Martina Kislingerová, DiS.
sociální pracovník


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13.11.2019Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .