OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Praze dne 31. října 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami oznamuje, že paní Nina Solonaru, Matěje Červenky 1414/1, 250 88 Čelákovice, si může převzít písemnost Rozhodnutí o odejmutí dávky č. j. 130888/19/PY ze dne 31. října 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Praha-východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Eva Nevrlková
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 31. října 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .