OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Pardubicích dne 10. července 2024


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Pardubicích oznamuje, že pan Mehran Sajad, Studentská 201, Polabiny, 530 09 Pardubice 9, si může převzít písemnost Oznámení o pokračování řízení č. j. 214602/24/PA ze dne 10. července 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Pardubice, Jiráskova 20, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Irena Kučerová
ověřovatel dávek SSP a dávek SPOD


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. července 2024.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .