Aktuality

Logo ESF

 

Název projektu:

Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Aktuality

Řídícím orgánem bylo schváleno prodloužení realizace projektu, a to až do 31.5.2023. Dále byl navýšen rozpočet projektu na celkovou výši 173 290 488 Kč a navýšen počet účastníků, kteří mohou být podpořeni projektem, až na 1 300 osob.

 

Aktuální stav projektů k 28.2.2022

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 949 osob.
 • Počet účastníků, kteří ukončili účast nástupem do zaměstnání (bez dotace) – 591 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 304 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 75 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 805 osob.

10.12.2021

Upozorňujeme, že s účinností od 11.12.2021 až do odvolání pozastavujeme příjem Žádostí o poskytnutí příspěvků na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a na mentora (v rámci KA Odborná praxe, Práce na zkoušku).

9.4.2021

Řídícím orgánem bylo schváleno prodloužení realizace projektu, a to až do 31.10.2022. Dále byl snížen rozpočet projektu na celkovou výši 161 790 488 Kč a navýšen počet účastníků, kteří mohou být podpořeni projektem, až na 1 200 osob.

 

Aktuální stav projektů k 31.12.2020

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 585 osob.
 • Počet účastníků, kteří ukončili účast nástupem do zaměstnání (bez dotace) – 476 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 170 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 66 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 715 osob.

Aktuální stav projektů k 31.09.2020

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 542 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 163 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 61 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 694 osob.

Aktuální stav projektů k 31.01.2020

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 391 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 069 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 61 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 682 osob.

Aktuální stav projektů k 31.10.2019

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 317 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 032 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 58 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 665 osob.
 • Práce na zkoušku   celkem zařazeno na aktivitu 29 osob.

3.6.2019

Řídícím orgánem bylo schváleno prodloužení realizace projektu, a to až do 31.12.2021.

25.4.2019

Aktuální stav projektů k 31.3.2019

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 182 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 940 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 53 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 620 osob.
 • Práce na zkoušku   celkem zařazeno na aktivitu 27 osob.

11.1.2019

Změna v nastavení výše příspěvků APZ

Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění.
Více na /web/cz/informace-pro-zamestnavatele-3

Aktuální stav projektů k 31.12.2018

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 079 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 863 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 52 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 597 osob.
 • Práce na zkoušku   celkem zařazeno na aktivitu 24 osob.

5.11.2018

Došlo k úpravě kontaktů na pracovníky projektu  – viz informace v sekci Kontakty.  

19.9.2018

Aktuální stav projektů k 31.8.2018

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 942 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 771 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 49 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 537 osob.
 • Práce na zkoušku   celkem zařazeno na aktivitu 20 osob.

18.6.2018

Od 15.6.2018 budou probíhat klíčové aktivity projektu pro účastníky z Novojičínska na pracovišti v Ostravě (Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava). Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Strauchová, tel.: 950 143 365, e-mail: gabriela.strauchova@uradprace.cz.

Došlo k úpravě kontaktů na pracovníky projektu - viz informace v sekci Kontakty.

Aktuální stav projektů k 31.5.2018

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 877 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 722 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 44 kurzů.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 493 osob.
 • Práce na zkoušku   celkem zařazeno na aktivitu 18 osob.

05.04.2018

Řídícím orgánem bylo schváleno prodloužení realizace projektu, a to až do 31.12.2020.

27.03.2018

Aktuální stav projektů k 28. 02. 2018

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 774 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 626 osob.
 • Rekvalifikace – celkem úspěšně ukončilo RK 33 osob.
 • Odborná praxe – celkem zařazeno na aktivitu 426 osob.
 • Práce na zkoušku  celkem zařazeno na aktivitu 17 osob.

03.01.2018

Došlo k úpravě kontaktů na pracovníky projektu - viz informace v sekci Kontakty.

Aktuální stav projektů k 30. 11. 2017:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 678 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 557 osob.
 • Rekvalifikace – celkem úspěšně ukončilo RK 24 osob.
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 357 osob.
 • Práce na zkoušku na aktivitu nastoupilo celkem 14 osob.

08.09.2017

Došlo k úpravě kontaktů na pracovníky projektu - viz informace v sekci Kontakty

Aktuální stav projektu k 31.07.2017:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 523 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 428 osob.
 • Rekvalifikace – celkem úspěšně ukončilo RK 19 osob.
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 292 osob.
 • Práce na zkoušku - na aktivitu nastoupilo celkem 11 osob.

01.06.2017

Od 01.06.2017 dochází k úpravě cílové skupiny projektu.

Vstup uchazečů o zaměstnání do projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji je možný bez omezení délky evidence.
Upozornění: Na aktivitu Odborná praxe popř. Práce na zkoušku může být zařazen účastník projektu, který je v evidenci ÚP ČR déle než 3 měsíce.
 
31.5.2017
Aktuální stav projektu k 30.04.2017:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 433 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 357 osob.
 • Rekvalifikace – celkem úspěšně ukončilo RK 12 osob.
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 236 osoby (včetně nástupů k 01. 05. 2017).
 • Práce na zkoušku na aktivitu nastoupilo celkem 10 osob (včetně nástupů k 01. 05. 2017).

   

27.03.2017
Aktuální stav projektu k 28.02.2017:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 379 osob (z toho 153 účastníků spadá do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných UoZ).
 • Poradenský a motivační program – celkem zařazeno 345 účastníků projektu (úspěšně ukončilo program 299 osob).
 • Rekvalifikace – celkem zařazeno 14 účastníků projektu (úspěšně ukončilo RK 8 osob).
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 193 osoby (včetně nástupů k 01. 03. 2017).
 • Práce na zkoušku  na aktivitu nastoupilo celkem 9 osob (včetně nástupů k 01. 03. 2017).

20.2.2017
Od 20.2.2017 budou probíhat klíčové aktivity projektu pro účastníky z Novojičínska na pracovišti v Ostravě (Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava). Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Strauchová, tel.: 950 143 365, e-mail: gabriela.strauchova@uradprace.cz.

S účinností od 9.2.2017 se mění podmínky cílové skupiny projektu, a to takto:
Projekt je určen pro mladé lidi, které postrádají pracovní zkušenosti, resp. jejichž pracovní zkušenosti (od ukončení přípravy na povolání, tj. od ukončení středoškolského nebo nižšího vzdělání) nejsou delší než 3 roky.

15.2.2017
S účinností od 9.2.2017 se mění maximální výše sjednávaných příspěvků na mentora a u aktivity Práce na zkoušku. Více na /web/cz/informace-pro-zamestnavatele-3

20.12.2016
Aktuální stav projektu k 30. 11. 2016:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 268 osob (z toho 128 účastníků spadá do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných UoZ).
 • Poradenský a motivační program – celkem zařazeno 230 účastníků projektu (úspěšně ukončilo program 188 osob).
 • Rekvalifikace – celkem zařazeno 12 účastníků projektu (úspěšně ukončilo RK 5 osob).
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 102 osoby (včetně nástupů k 01. 12. 2016).
 • Práce na zkoušku – na aktivitu nastoupilo celkem 8 osob (včetně nástupů k 01. 12. 2016).

18.10.2016
Aktuální stav projektu k 30. 09. 2016:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 186 osob (z toho 105 účastníků spadá do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných UoZ).
 • Poradenský a motivační program – celkem zařazeno 134 účastníků projektu (úspěšně ukončilo program 125 osob).
 • Rekvalifikace – celkem zařazeno 9 účastníků projektu (úspěšně ukončily RK 2 osoby).
 • Odborná praxe – na aktivitu nastoupilo celkem 45 osob (včetně nástupů k 01. 10. 2016).
 • Práce na zkoušku  na aktivitu nastoupilo celkem 5 osob (včetně nástupů k 01. 10. 2016).

11.5.2016
Realizace projektu je personálně zajištěna na všech kontaktních pracovištích v Moravskoslezském kraji (v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě). Bližší informace o projektu můžete získat u našich pracovníků (v sekci Kontakty).

Zahájení realizace projektu v Karviné
4.5.2016

První vstupy uchazečů o zaměstnání do projektu (jen na základě předvýběru a doporučení z oddělení zprostředkování) proběhnou v Karviné ve dnech 17.5.2016 a 18.5.2016. Více informací v sekci „Informace pro uchazeče o zaměstnání".

Zahájení realizace projektu v Ostravě
25.4.2016

První vstupy uchazečů o zaměstnání do projektu (na základě předvýběru a doporučení z oddělení zprostředkování) proběhnou v Ostravě dne 4.5.2016. Více informací v sekci „Informace pro uchazeče o zaměstnání".

Zaměstnavatelé (v rámci MSK) mohou nabízet volná místa pro účastníky projektu v rámci aktivit Odborné praxe a Práce na zkoušku prostřednictvím Dotazníků pro zaměstnavatele. Více informací v sekci „Informace pro zaměstnavatele".

PŘÍPRAVA PROJEKTU

V současné době probíhá přípravná fáze projektu. Jsou realizována výběrová řízení na obsazení pracovních pozic v realizačním týmu projektu, tzn. probíhá personální zajištění všech kontaktních pracovištích v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Opava, Nový Jičín, Karviná, Frýdek-Místek, Bruntál).

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:

Květen 2016 - výběr klientů do projektu
Červen 2016 - povinné poradenské aktivity pro účastníky projektu; zahájení rekvalifikací
Červenec 2016 - zahájení umisťování účastníků projektu na praxe přímo k zaměstnavatelům (realizace aktivit: Práce na zkoušku, Odborná praxe)

LOGO_ZARUKY.JPG

Poslední aktualizace: 23. 5. 2022