„45+ na Vysočině“

logo


CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000046

Aktuality

Projektové aktivity běží postupně ve všech okresech kraje Vysočina. O možnosti zařazení, či termínech konání aktivit je možno se obrátit na příslušného pracovníka v daném okrese. Kontakty naleznete na konci stránky.  V současnosti probíhají výběry klientů ve všech okresech kraje Vysočina, tzn. Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou, kteří mají zájem vstoupit do projektových aktivit.

Doba realizace: 1.2.2017 – 30.4.2023

Cílová skupina

Uchazeči o zaměstnání starší 45 let.

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Individuální výběr klientů probíhá na okresních pracovištích Kraje Vysočina.

V případě zájmu o vstup do projektu je nutné se informovat u svého poradce pro zprostředkování nebo u odborných pracovníků ESF v jednotlivých okresech..

Informace pro zaměstnavatele

  • V případě, že bude v rámci projektu vhodný účastník a bude možné začít jednat o obsazení pracovního místa, bude o tom zaměstnavatel včas informován a zároveň od odborného pracovníka ESF obdrží příslušné formuláře žádostí o příspěvek.

Blíže jsou příspěvky specifikovány v Příručce pro zaměstnavatele (31.04 kB). V případě zájmu si zaměstnavatel stáhne formulář Nabídka pracovního místa (31.65 kB) a s vyplněným formulářem se obrací na odborného pracovníka ESF pro příslušný okres nebo projektového manažera:

Popis projektu:

Projekt „45+ na Vysočině“ je zaměřen na uchazeče o zaměstnání starší 45 let.

Projekt poskytne klientům ucelený balíček služeb a aktivit.

Aktivity projektu

  1. Motivační kurzy
  2. Rekvalifikační kurzy
  3. Individuální poradenství
  4. Vyhledávání a tvorba společensky účelných pracovních míst
  5. Přímá podpora

Motivační kurzy, pomohou klientům zvykat si a být připraven na měnící se podmínky trhu práce. Posílí jejich sebevědomí při hledání vhodného zaměstnání individuální interaktivní prací s poradci. V rekvalifikačních kurzech půjde o doplnění stávající kvalifikace, nebo změnu kvalifikace a prohloubení všeobecných znalostí a dovedností tak, aby účastník byl co nejvíce pro zaměstnavatele atraktivní, kde jeho věk by nebyl překážkou, ale naopak výhodou. Klienti budou mít možnost v rámci projektu nastoupit na vytvořená společensky účelná místa, která vzniknou ve spolupráci se zaměstnavateli. V průběhu celého programu mohou využívat individuální poradenství a budou mít přístup k internetu a PC. Velkou pomocí bude přímá podpora, v rámci které bude klientům hrazena doprava na kurzy, občerstvení na motivačním kurzu a lékařské zdravotní prohlídky před vstupem do rekvalifikace.

Do projektu je plánováno zařadit 520 osob, lze podpořit 139 vyhrazených SÚPM.

Všechny aktivity budou probíhat průběžně, ve všech okresech, po celou dobu projektu. Část klientů získá díky projektu zaměstnání. Pozornost se zaměří i na prohloubení spolupráce ÚP ČR se zaměstnavateli.

Cílem projektu je snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v kraji Vysočina. Jde o systematickou práci s touto cílovou skupinou.

Kontaktní osoba ÚP ČR, KrP Jihlava:

Ing. Jana Kováříková
telefon: 950 123 484
Mobil: 777 443 450
e-mail: jana.kovarikova@uradprace.cz

Formuláře ke stažení:

Odborní pracovníci ESF

Jihlava
Bc. Jiřina Gregorová
Znojemská 78, Jihlava – vedle čerpací stanice OMV
Tel. č.: 950 123 483
Mobil: 775 466 291
E-mail: jirina.gregorova@uradprace.cz

Pelhřimov
zajišťuje odborný pracovník z okresu HB
Petra Fialová, DiS.
Tel. č.: 950 114 466
Mobil: 775 466 954
E. mail: petra.fialova1@uradprace.cz

Havlíčkův Brod
Petra Fialová, DiS.
Tel. č.: 950 114 466
Mobil: 775 466 954
E. mail: petra.fialova1@uradprace.cz

Třebíč
Mgr. Tereza Kapinusová
Tel. č.: 950 169 686
Mobil: 775 466 294   
E. mail: tereza.kapinusova@uradprace.cz

Žďár nad Sázavou
Ing. Marie Latzková
Tel. č.: 950 177 453
Mobil: 778 498 362
E-mail: marie.latzkova@uradprace.cz

Lektor motivačních kurzů
Mgr. Jiří Kuchař
Tel. č.  950 123 493
Mobil: 777 443 467
E.mail: jiri.kuchar@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 13. 6. 2022