rada/odborný rada – referent bezpečnosti v Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací Odboru bezpečnosti a technické podpory generálního ředitelství Úřadu práce ČR, ID 10002075

Pracovistě:
Ústecký kraj - pracoviště Ústí nad Labem
Termín odevzdání:
30. 4. 2024
Přílohy: